skip to Main Content

Wat is echte groene stroom?

Groene stroom is stroom uit duurzame bronnen als waterkracht, wind, zon en biomassa. Doordat bij de opwekking van stroom uit deze bronnen geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan klimaatverandering.

Maar wat is het?

Het is belangrijk dat de inkoop van groene stroom ook daadwerkelijk tot hogere productie van groene stroom leidt. Dit heet ‘additionaliteit’ en betekent dat de inkoop van groene stroom door een bedrijf er ervoor zorgt dat er méér productiecapaciteit aan groene stroom ontstaat.
Als u kiest voor ‘echte groene stroom’ weet u zeker dat er wel daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. Echte groene stroom wekt u zelf op of u koopt hiervoor in Nederland opgewekte groene stroom.

Groene stroom is stroom uit duurzame bronnen als waterkracht, wind, zon en biomassa. Doordat bij de opwekking van stroom uit deze bronnen geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan klimaatverandering.

Écht groene stroom is stroom die grotendeels (minimaal 80%) uit duurzame bronnen in Nederland wordt opgewekt. Naarmate de vraag naar echt Nederlandse groene stroom groeit, komen er in Nederland windmolens of zonnepanelen bij en hoeven we dus minder een beroep te doen op kolen of gas. Helaas verkopen veel energieleveranciers in Nederland stroom die is ‘vergroend’ met certificaten uit het buitenland.

Stroom die wordt ‘vergroend’ met certificaten uit het buitenland leidt niet tot uitbreiding van de duurzame stroomproductie in Nederland. Vraag daarom naar groene stroom opgewekt in Nederland!

Back To Top