skip to Main Content

Detailhandel Paris Proof met het Klimaat Neutraal Programma

Hoe het klimaat neutraal programma bijdraagt aan het Paris Proof maken van de detailhandel

De detailhandel Paris Proof maken is een uitdaging, maar het is goed mogelijk aan de hand van het Klimaat Neutraal Programma van de Climate Neutral Foundation. Om dit te bereiken moeten nog een hoop winkels op de schop in de komende jaren. Dit artikel geeft een kijkje in de keuken en laat zien hoe het programma dat mogelijk maakt.

Wat is het Klimaat Neutraal Programma?

Het Klimaat Neutraal Programma is specifiek ontworpen om individuele detailhandel ondernemers en winkelketens te ontzorgen rondom energiebesparing en verduurzaming. Het programma ondersteunt de sector om stap voor stap toe te werken naar een Paris Proof winkelbestand. Het bieden van een haalbaar handelingsperspectief staan daarbij voorop.

Het programma bestaat uit een inventarisatie op locatie, waarbij de besparingsmogelijkheden worden geïdentificeerd. Aan de hand daarvan worden acties voorgesteld, die over een langere periode genomen kunnen worden. Daarbij wordt ingezet op financieel rendement op de korte termijn en het omvormen van de energiehuishouding op de langere termijn. Het programma sluit daarmee goed aan op de maatschappelijk wens om geleidelijk van het gas af te gaan. Daarnaast kan per winkel ook een Klimaat Certificaat ontvangen indien je goed op weg bent met het terugdringen CO2 emissies en energiebesparing.

Dit artikel gaat dieper in op de achtergronden achter het Klimaat Neutraal Programma, waarbij specifiek wordt gekeken naar vier deelthema’s waarop het programma is gebaseerd. Deze thema’s zijn consistent naar voren gekomen als drijfveren om tot actie over te gaan tijdens gesprekken met ondernemers over dit onderwerp. Kort samengevat gaat het hier om onzekerheid wegenemen, het bieden van een prettige winkelbeleving, fasering over tijd en het beperken van de benodigde investering. Door deze thema’s te bundelen binnen een simpel te begrijpen programma is het voor de sector mogelijk om Paris Proof te worden in 2050.

1. Duidelijkheid over de wettelijke verplichtingen

De groeiende maatschappelijke aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid geeft de overheid een duwtje in de rug om strakker te gaan handhaven rondom energiezuinigheid. Inzicht in de impact van de wettelijke verplichtingen op dit deelgebied wordt daardoor voor iedere winkelier een steeds belangrijker thema binnen de bedrijfsvoering. Je kan immers lastig voldoen aan een wet als je er nog nooit van gehoord hebt. Weten waar je aan toe bent is van groot belang voor het plannen van je investeringen en voorkomt een boete of dwangsom.

Een goed voorbeeld is de meldingsplicht rondom het activiteitenbesluit (wet Milieubeheer). Alle energieverbruikers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/ of 25.000m3 gas verbruiken per jaar moeten per 1 juli 2019 aan de overheid laten weten welke energiebesparingsmaatregelen (ook wel de Erkende Maatregelen’ genoemd) zij al hebben doorgevoerd. Sinds 1 april 2019 kan de overheid hier ook dwangsommen voor deze energiebesparingsplicht op te leggen.

2. Aandacht voor de energiehuishouding is noodzakelijk voor een goede winkelbeleving

De groeiende maatschappelijke aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid geeft de overheid een duwtje in de rug om strakker te gaan handhaven rondom energiezuinigheid. Inzicht in de impact van de wettelijke verplichtingen op dit deelgebied wordt daardoor voor iedere winkelier een steeds belangrijker thema binnen de bedrijfsvoering. Je kan immers lastig voldoen aan een wet als je er nog nooit van gehoord hebt. Weten waar je aan toe bent is van groot belang voor het plannen van je investeringen en voorkomt een boete of dwangsom.

Een goed voorbeeld is de meldingsplicht rondom het activiteitenbesluit (wet Milieubeheer). Alle energieverbruikers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/ of 25.000m3 gas verbruiken per jaar moeten per 1 juli 2019 aan de overheid laten weten welke energiebesparingsmaatregelen (ook wel de Erkende Maatregelen’ genoemd) zij al hebben doorgevoerd. Sinds 1 april 2019 kan de overheid hier ook dwangsommen voor deze energiebesparingsplicht op te leggen.

3. Doe niet alles in een keer (faseren)

In veel gevallen is het praktisch en financieel niet haalbaar om in een keer te investeren in een reeks met energiebesparingsmaatregelen. Bestaande investeringen in de aanwezige apparatuur moeten eerst worden afgeschreven. Daarnaast wordt vaak op natuurlijke momenten, zoals tijdens een verbouwing, gekeken naar aanpassingen aan het lichtplan of de verwarmingsinstallatie. Vanuit dit oogpunt is het daarom zinvol om slim te plannen en op een praktisch moment de investering te doen.

Geleidelijk veranderen heeft nog tweetal andere voordelen. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over hoe onze maatschappij van het gas af gaat. In de komende 5 jaar wordt deze transformatie steeds verder ingekleurd door de overheid. Investeren in een warmtepomp is efficiënter als spouwmuurisolatie al aanwezig is en daarnaast is het instaleren van een warmtepomp over een aantal jaar waarschijnlijk een meer kosteneffectieve investering. Tegelijkertijd is het zinvol om zo snel mogelijk te investeren in maatregelen die zich op een zeer korte termijn terugverdienen, zoals het aanbrengen van LED-verlichting. Een langetermijnvisie hebben over de energiehuishouding van je winkel biedt extra argumenten om weloverwogen keuzes te maken rondom dit thema. Het Klimaat Neutraal Plan uit het programma geeft je dit beeld aan de hand van een locatie specifiek advies. Zo kan je sneller profiteren van een zuinigere energiehuishouding en ben je goed voorbereid op de toekomst.

4. Haal het beste uit je bestaande apparatuur

Investeren in de nieuw energiezuinige apparatuur is niet de enige manier om het energieverbruik binnen een winkel te verlagen. Het is ook heel efficiënt om de bestaande apparaten goed af te laten stellen en in te regelen. Het komt geregeld voor dat koeling- en verwarmingsapparatuur tegelijkertijd worden ingeschakeld en daardoor beide onnodig energie verbruiken. Door de juiste vragen te stellen aan de installateur of de aannemer kan je voorkomen dat deze situatie ontstaat.

Als een installateur langskomt voor de jaarlijkse controle of tijdens een aankoopbeslissing is het altijd handig om een goed beeld te hebben over wat werkelijk belangrijks is. Om je hierbij te ondersteunen zijn binnen er per deelthema (verlichting, verwarming, koeling, etc.) praktische tips beschikbaar. Deze tips helpen je de juiste vragen stellen, voorkomt latere teleurstelling en neemt onrealistische verwachtingen weg.

Back To Top