skip to Main Content

Over Ons

Climate Neutral Foundation

De Climate Neutral Foundation is een onafhankelijke organisatie die praktische informatie deelt om organisaties te stimuleren mee te doen aan de klimaat en energietransitie. Daarnaast geven we klimaat certificaten uit aan organisaties die significante en concrete stappen zetten om hun klimaat impact te reduceren.

Het Klimaat Neutraal Programma

Doelstelling

Onze doelstelling is om grotere en kleine organisaties te helpen met praktische tips om:

  • Klimaat neutraal te worden
  • Van het gas af te gaan
  • Duurzamer te worden in bredere zin

Onze focus ligt op de gebruikers van zakelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld: retailers, horeca, dienstverleners en accommodaties. Hiervoor hebben we ons klimaat neutraal programma ontwikkeld:

1. Praktische Tips Over Een Goed Winkelbeleving, Energie Besparing, En Klimaat Neutraal Worden
1. Praktische tips over een goed winkelbeleving, energie besparing, en klimaat neutraal worden

Om stappen te zetten richting klimaat neutraal zijn is een aantal grotere en kleinere investeringen nodig. Deze investeringen gaan zijn niet alleen gericht op energie en geld besparen maar leveren ook een moderne en comfortabele winkel op met een prettige beleving voor de klant. De praktische tips hiervoor kunt u vinden op deze pagina.

2. Locatie Specifiek Plan Om Aan De Wet Te Voldoen En Geld En Energie Te Besparen
2. Locatie specifiek plan om aan de wet te voldoen en geld en energie te besparen

Als u met ons aan de slag gaat kunt u met onze tools in een aantal praktische en simpele stappen laten zien wat u moet doen om met uw (winkel) locatie aan de wet te voldoen. Daarnaast laten we zien hoe u boven op de wettelijke eisen energie, CO2 en geld kunt besparen.


3. Een Certificeringssysteem Om Erkenning Te Geven Aan Bedrijven Die Al Veel Doen En Voorlopen
3. Een certificeringssysteem om erkenning te geven aan bedrijven die al veel doen en voorlopen

Om ook erkenning te geven aan bedrijven die al veel doen en voorlopen hebben we een aantal certificaten ontwikkeld op basis van een pakket van eisen. Op de rest van deze pagina kunt u vinden welke certificaten er zijn, wat de specifieke eisen zijn en welke bedrijven reeds zo’n certificaat hebben behaald!

Achtergrond

De samenleving verandert. In Parijs hebben we in december 2015 afgesproken dat we met de hele wereld klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen willen gaan, de Nederlandse regering besloot dat we van het gas af gaan en er verrijzen overal windmolenparken. Allemaal goede ontwikkelingen met een duidelijke richting. Maar de vraag is: hoe kunnen we iedereen hier in meekrijgen?

Bij Ecomatters (initiatiefnemer van de Climate Neutral Foundation) werken we inmiddels 10 jaar op diverse manieren met voornamelijk grote industriële bedrijven aan dit onderwerp. Dus we weten maar al te goed: klimaat neutraal worden is makkelijk gezegd maar lastig gedaan. Het is een complex verhaal met veel haken en ogen.

Een vraag die bij ons speelde was: Als we dit allemaal willen, kan “de winkel op de hoek” dan ook meekomen in die enorme maatschappelijke transitie?

Daarom hebben we besloten om zelf het initiatief te nemen om onze kennis over duurzaamheid hiervoor in te zetten. Met dat uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan en hebben we een aantal partners gevonden: brancheorganisatie INretail, de Redevco foundation en de Gemeente Utrecht. Met hen zijn we begin 2018 een pilot gestart om uit te zoeken wat je moet doen om de detailhandel klimaat neutraal te maken in 2030. Meer over dit project kunt u hier vinden.

Een van de uitkomsten is dat externe erkenning belangrijk is. Daarom is de Climate Neutral Foundation gestart om, als onafhankelijk orgaan, praktische informatie aan te bieden en certificaten uit te geven aan bedrijven die mee doen aan de klimaat en energie transitie.

Over Ons - Achtergrond Climate Neutral Foundation

Over Climate Neutral Foundation

De Climate Neutral Foundation is een non-profit organisatie. Onze functie is primair om bedrijven te toetsen die klimaat neutraal willen worden of zijn. Hiervoor geven we een certificaat af. Met dit certificaat kunnen externe partijen en klanten voor bedrijven kiezen met stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en op weg is om klimaat neutraal te worden.

Om de rol van de Climate Neutral Foundation zuiver te houden, hebben we geen commerciële rol in het proces van klimaat neutraal worden. Wel kunnen we je goed voorlichten en hebben we heel veel kennis over hoe je klimaat neutraal kunt worden en aan de wet kunt voldoen. Dit kun je zelf aanpakken eventueel met hulp van jouw aannemer, installateur, brancheorganisatie, gemeente of energie adviseur. We geven duidelijk aan welke specifieke punten je moet uitvoeren om het door jou gewenste ambitieniveau te halen of aan de wet te voldoen. Dan heb je tijd om dit uit te voeren en controleren wij of je aan de eisen voldoet en of je aanspraak maakt op het gekozen klimaat certificaat.

De Climate Neutral Foundation heeft dus een strikt voorlichtende en toetsende functie. Dit is in de vorm een jaarlijkse controle waarbij wij bij een positief resultaat het klimaat certificaat uitreiken. 

Over De Climate Neutral Foundation

Partners

Met de onderstaand organisaties hebben we in 2018 en 2019 verschillende projecten uitgevoerd.

Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. We willen onze stad nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker maken. Daarom zijn we internationaal actief op het gebied van economie, cultuur, sport, duurzaamheid en mensenrechten.

INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. We lobbyen om ondernemen makkelijker te maken. Onze retailprofessionals ondersteunen en adviseren je over cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen. Daarnaast helpen wij je om je voor te bereiden op de toekomst van het retaillandschap.

Redevco is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in winkelvastgoed. Het is onze ambitie om nog interessantere plekken te creëren om te wonen, werken en winkelen in de aantrekkelijkste Europese steden. Onze specialistische investeringsstrategieën, lokale vastgoedkennis en de schaal van ons pan-Europese platform stellen ons in staat waarde te creëren voor onze retailer klanten en investeerders. Wij geloven in lange termijn investeringen waarbij kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. Met de Redevco Foundation ondersteunen we projecten die werken aan verduurzaming van de vastgoedsector en die een bijdrage leveren aan de energietransitie.

EIT Climate-KIC is de Europese klimaat community, waar bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten, start-ups en studenten gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen om de klimaatverandering op een systemische manier aan te pakken. De doelstelling is het realiseren van een economisch rendabele CO2-neutrale samenleving. EIT Climate-KIC adresseert klimaatverandering langs vier hoofdthema’s: stedelijk gebied, landbouw, productiesystemen en beslissingsmethodieken en financiën. Onderwijs en ondernemerschap vormen het hart van deze thema’s. EIT Climate-KIC is onderdeel van de European Institute of Innovation and Technology (EIT), een EU-orgaan.

Ecomatters is een adviesbureau dat nauw samenwerkt met hun klanten om hen te helpen bij het beantwoorden van hun duurzaamheidsvraagstukken. We gebruiken onze passie voor duurzaamheid om onze klanten te adviseren weloverwogen beslissingen te nemen en de waarde van hun bedrijf te vergroten. Naast het werken met onze klanten, initiëren we eigen projecten voor een CO2 neutrale toekomst en een circulaire economie. We maken gebruik van kwantitatieve analysemethoden en systeemdenken om bedrijfsrisico’s en -kansen te identificeren. We ontwikkelen reken- en webtools en bieden advies over uiteenlopende duurzaamheidsonderwerpen. We helpen we bij het opstellen van documenten om aan te tonen dat u voldoet aan wet en regelgeving, zoals REACH-dossiers, EED-rapportages en productclaims en labels.
Back To Top