skip to Main Content

Klimaat neutraal pilot retail 2018

Pilot: Detailhandel klimaat neutraal in 2030

In 2018 hebben is er een pilot opgezet om de mogelijkheden en knelpunten om klimaat neutraal te worden in kaart te brengen.

Op deze pagina:

Achtergrond

Europese, nationale en gemeentelijke overheden hebben ambitieuze doelen gesteld om de CO2- uitstoot drastisch te verminderen. De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot voor 2030 met 40% te verminderen (ten opzichte van 1990). De gemeente Utrecht wil zelfs al in 2030 klimaat neutraal zijn. Dat betekent dat hier voor iedereen een uitdaging ligt. De vraag is alleen hoe word je klimaat neutraal? Er is technisch veel mogelijk, maar in de praktijk is het lastig wegens gebrek aan tijd, de overvloed aan mogelijkheden en de eventueel bijkomende kosten.

Om deze uitdaging voor MKB-bedrijven aan te pakken, heeft Ecomatters gedurende 2018 in samenwerking met INretail, Gemeente Utrecht en de Redevco Foundation 10 bedrijven ondersteund door hun huidige CO2-voetafdruk in kaart te brengen en een plan te maken om deze uiterlijk in 2030 naar nul te reduceren. Het pilotproject is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Redevco Foundation.

Met deze pilot willen we mogelijkheden en knelpunten in kaart brengen om klimaat neutraal te worden. Daarnaast hebben we voorbeelden gecreëerd om anderen te inspireren en de eerste stap gezet naar het betrekken van nog veel meer bedrijven en organisaties in onze missie. Zo kunnen we samen naar een klimaat neutrale samenleving toe werken.

De drie belangrijkste resultaten van dit project kunt u terugzien op deze website.

  • Een knelpunten lijst met grote en kleine obstakels die de transitie naar een klimaat neutrale samenleving in de praktijk in de weg staan.
  • Praktische tips en voorbeelden voor bedrijven die energie en geld willen besparen en daarmee werken aan het reduceren van hun klimaat impact
  • Een certificeringssysteem om erkenning te geven aan bedrijven die al veel doen en voorlopen

Evenement Detailhandel Klimaat Neutraal

Op de dag van de ondernemer, 16 november 2018, hebben de projectpartners Ecomatters, Redevco Foundation, INretail en de gemeente Utrecht de resultaten van de pilot “Detailhandel klimaat neutraal in 2030’ gepresenteerd. Detailhandel ondernemingen hebben nu al een taak op het gebied van energiebesparing, maar de benodigde versnelling blijft uit. Tijdens het evenement is een concreet handelingsperspectief gepresenteerd, wat ondernemers de mogelijkheid geeft om zelf te werken aan de transitie en tegen 2030 klimaat neutraal te opereren. 

Het evenement

De middag trapte af met een aantal korte keynotes. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht, ambassadeur energietransitie Margreet van Gastel en Tweede Kamerlid Matthijs Sienot gaven hun perspectief op duurzaamheid binnen de detailhandel. Hun gezamenlijke expertise biedt een breed maatschappelijk perspectief op de opgave. Na deze inspiratiesessie zijn de resultaten van het pilotproject gedeeld met de aanwezigen.

Ecomatters heeft voor 10 winkellocaties uitgewerkt hoe ze tussen nu en 2030 klimaat neutraal kunnen worden. De uitkomsten van dit project bieden tastbare handvatten voor vervolgacties, maar identificeren ook de knelpunten voor zowel de detailhandel als de vastgoed sector en de overheid! Een aantal concrete punten zijn samengevat in een knelpunten lijst, welke aan Matthijs is gepresenteerd voor discussies rondom het onderwerp in de nationale politiek.

Tijdens het evenement is ook het eerste Klimaat Certificaat uitgereikt aan de eigenaar van Wildenberg Ynformal door INretail directeur Jan Meerman. Wildenberg Ynformal is vanaf 2019 gecertificeerd als Klimaat Efficiënt Bedrijf.

De middag werd afgesloten met de oproep om snel samen te gaan werken aan dit thema. Het sluiten van een Greendeal voor de detailhandel sector is de eerste concrete vervolgstap in 2019. Uiteraard kun je als ondernemer zelf sneller aan de slag gaan en contact met ons opnemen over het verkrijgen van een certificaat voor jouw winkel!

Hieronder kunt u wat impressiesfoto’s vinden van het evenement.

Knelpuntenlijst

Het knelpuntenoverzicht is een lijst van grote en kleine obstakels die we hebben gevonden in de praktijk die de transitie naar een klimaat neutrale samenleving in de weg staan. De lijst met knelpunten kunt u vinden in de PDF die u hiernaast kunt downloaden

Download de knelpuntenlijst
Back To Top